Wajong uitkering

Sinds 1 januari 2015 is een groot deel van de Wajong vervangen door de Participatiewet. Dit heeft gevolgen voor een aantal Wajongers met een uitkering van voor 2015, maar ook voor nieuwe Wajongers (mensen die Wajong willen aanvragen).


Gevolgen voor nieuwe Wajongers

Mensen met een ziekte of handicap die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, hebben mogelijk recht op Wajong. Jonggehandicapten die wel kunnen werken, krijgen van de gemeente een bijstandsuitkering als ze voldoen aan de voorwaarden. Daarnaast biedt de gemeente hulp bij het vinden van geschikt werk. De Wajong wordt betaald door het UWV en is bedoeld voor mensen die nooit (meer) kunnen werken.


Gevolgen voor bestaande Wajongers

Tussen 2015 en 2018 worden de gegevens van iedereen met een Wajong-uitkering van vóór 2015 opnieuw bekeken. Het UWV doet dit om vast te stellen wie wel of geen mogelijkheden heeft om te werken. Wajongers zonder mogelijkheden om te werken behouden hun Wajong-uitkering. Wajongers die wél kunnen werken, krijgen hulp van het UWV bij het vinden van geschikt werk. Hoewel deze groep Wajongers hun uitkering behoudt, verandert de hoogte hiervan: vanaf 1 januari 2018 krijgen zij maximaal 70% van het minimumloon.

Wajong uitkering

De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 een groot deel van de Wajong. Dit heeft gevolgen voor een aantal Wajongers met een uitkering van voor 2015. En als je voor het eerst Wajong wilt aanvragen (nieuwe Wajongers).


Gevolgen voor nieuwe Wajongers

Als je ziek bent of een handicap hebt en voldoet aan de voorwaarden, dan heb je mogelijk recht op een Wajong-uitkering. Het gaat erom dat dit duurzaam is; je kunt nooit meer werken. Jongehandicapten die wel kunnen werken en voldoen aan de voorwaarden, krijgen van de gemeente een bijstandsuitkering en hulp bij het vinden van geschikt werk.


Gevolgen voor bestaande Wajongers

Ontving je voor 2015 een Wajong-uitkering? Dan gaat UWV tussen 2015 en 2018 je gegevens opnieuw bekijken. Dat doet UWV om vast te stellen of je wel of geen mogelijkheden hebt om te werken. 

  • Kun je niet werken? Als je geen mogelijkheden hebt om te werken dan behoud je gewoon je Wajong-uitkering. 
  • Kun je wel werken? Als je kunt werken dan krijgt je van UWV hulp bij het vinden van geschikt werk. Ook behoudt je je Wajong-uitkering. De hoogte van de uitkering gaat wel veranderen. Vanaf 1 januari 2018 is de hoogte maximaal 70% van het minimumloon.