WAO uitkering

Tot 29 december 2005 voorzag de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) in een inkomen voor werknemers die langdurig arbeidsongeschikt werden. Wie na de wachttijd nog steeds niet in staat was om te werken, ontving een WAO-uitkering.

De WAO is overgegaan in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Is uw werknemer ziek geworden in of na 2004, dan komt hij na twee jaar in aanmerking voor een WIA-uitkering. Alleen werknemers die eerder een WAO-uitkering toegekend hebben gekregen, kunnen in sommige gevallen opnieuw een WAO-uitkering aanvragen.

De WAO kent twee soorten uitkeringen:

  1. Een tijdelijke loondervingsuitkering voor mensen die ouder zijn dan 33 jaar. Is uw werknemer volledig arbeidsongeschikt, dan ontvangt hij maximaal 75% van zijn (gemaximeerde) dagloon.
  2. Een vervolguitkering na afloop van de loondervingsuitkering. Mensen die jonger zijn dan 33 jaar krijgen geen tijdelijke loondervingsuitkering, maar krijgen in plaats daarvan direct te maken met de vervolguitkering.

Verkorte wachttijd

Sinds 1 januari 2015 is de verkorte wachttijd WAO afgeschaft. Dit betekent dat u in de meeste gevallen tot 104 weken loon moet doorbetalen als de gezondheid van uw werknemer met WAO verslechtert.

De verkorte wachttijd blijft alleen bestaan voor werknemers met WAO die geen recht hebben op een Ziektewetuitkering of op loondoorbetaling bij ziekte. Heeft u een werknemer met WAO in dienst en valt deze persoon niet langer onder de no-riskpolis van de Ziektewet? Dan betaalt u zijn loon door tot 104 weken, zonder dat daar een hogere WAO-uitkering tegenover staat.

WAO uitkering

De WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) regelde tot 29 december 2005 een inkomen voor werknemers die langdurig arbeidsongeschikt werden. Wie na de wachttijd nog steeds niet in staat was om te werken ontving een WAO-uitkering.

De WAO is overgegaan in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Ben je ziek geworden in 2004 of daarna, dan kom je in aanmerking voor een WIA-uitkering. Alleen als u al eerder een WAO-uitkering toegekend hebt gekregen, kunt u in sommige gevallen opnieuw een WAO-uitkering aanvragen. 

De WAO kent twee soorten uitkeringen:

  • Een tijdelijke loondervingsuitkering voor mensen die ouder zijn dan 33 jaar. Bij volledige arbeidsongeschiktheid ontvang je maximaal 75% van je laatstgenoten loon
  • Een vervolguitkering na afloop van de loondervingsuitkering.
  • Wie jonger is dan 33 jaar krijgt direct te maken met de vervolguitkering.

Verkorte wachttijd

De verkorte wachttijd blijft alleen bestaan voor werknemers met WAO die geen recht hebben op een Ziektewetuitkering of op loondoorbetaling bij ziekte.

Ontvangt u WAO en valt u niet langer onder de no-riskpolis van de Ziektewet? Dan betaalt uw werkgever uw loon door tot 104 weken, zonder dat daar een hogere WAO-uitkering tegenover staat.