Duur van WW, BWW en NWW

Voldoet de werknemer aan de 4-uit-5-jareneis, dan is zijn WW-uitkering gelijk aan zijn arbeidsverleden in jaren, met een minimum van 3 maanden. De maximale duur gaat geleidelijk terug van 38 naar 24 maanden. De reparatie-uitkering repareert deze achteruitgang weer.

Een werknemer die niet voldoet aan de 4-uit-5-jareneis, heeft recht op drie maanden WW. Heeft deze werknemer al eerder een WW-uitkering gehad, dan kan zijn nieuwe uitkering in sommige gevallen verlengd worden. Dit is het geval als

  • hij bij eerdere werkloosheid wel voldeed aan de 4-uit-5-jareneis, en
  • er van de duur van de eerdere WW-uitkering meer dan 3 maanden niet verbruikt is, en
  • er ten aanzien van een eerdere WW-uitkering geen herlevingstermijn is overschreden.

De duur van de nieuwe WW is dan 3 maanden plus de duur van het nog niet verbruikte deel van de eerdere WW-uitkering. Is van de eerdere WW-uitkering minder dan 3 maanden verbruikt? Dan is de duur van de nieuwe WW gelijk aan de volledige duur van de eerdere WW. 

Let op:

Het gaat hier om een verlenging van de nieuwe uitkering, niet om een herleving van de oude. De verlenging komt dus voor rekening van de werkgever die de nieuwe uitkering betaalt!


Duur van de bovenwettelijke uitkering

De bovenwettelijke aanvulling op de WW duurt even lang als de WW-uitkering. Bij werknemers met een salaris lager dan het WW-maximumdagloon komt de aanvulling op de WW in de eerste 2 maanden en na 6 maanden niet meer tot uitbetaling, omdat de WW-uitkering dan even hoog is.

De duur van de bovenwettelijke reparatie-uitkering

De reparatie-uitkering compenseert de verkorting van de WW vanaf 1 januari 2016. De duur van deze uitkering is dan ook gelijk aan het verschil tussen de duur van de WW-uitkering volgens de regels van 2015, en de werkelijke duur van de WW zoals toegekend door UWV. De reparatie-uitkering duurt minimaal 0,5 maand en maximaal 14 maanden.

Zonder reparatie zou de opbouw van de WW na 2016 na 10 jaar werkervaring slechts een halve maand zijn per gewerkt jaar. Door de reparatie wordt de regel weer dat er recht is op 1 maand per gewerkt jaar. Ook de maximering op 24 maanden wordt gerepareerd.

 

Figuur: Reparatie WW-uitkering

De duur van de reparatie-uitkering is dus de hoogte van het blauwe gebied in de figuur hierboven, passend bij het arbeidsverleden van de werknemer. Er geldt bij het bepalen van de WW-duur een overgangsregeling voor gewerkte jaren voor 2016. Dit is weliswaar van belang voor de duur van de WW, maar niet voor de gecombineerde duur van de WW + Reparatie uitkering.

De duur van de aansluitende bovenwettelijke uitkering

De aansluitende bovenwettelijke uitkering duurt één maand per vol jaar diensttijd, met een maximum van 34 maanden. De aansluitende uitkering loopt nooit tot voorbij de ingangsdatum van de AOW.

Duur van de extra aansluitende uitkering

Als de werknemer recht heeft op een extra aansluitende uitkering, loopt die tot zijn AOW-leeftijd.


 

Opschuiving van de einddatum na herleving

Als de bovenwettelijke uitkering geheel is beëindigd en dan herleeft, kan de einddatum opschuiven. Dat gebeurt volgens dezelfde regels als bij de WW. Dit geldt voor de aanvullende uitkering, de reparatie-uitkering en de aansluitende uitkering. De einddatum kan niet verder opschuiven dan tot de AOW-datum.

Duur van WW, BWW en NWW

Voldoe je niet aan de 4-uit-5-jareneis, dan heb je recht op drie maanden WW.

Maar heb je al eerder een WW-uitkering gehad? Dan kan je nieuwe uitkering in sommige gevallen verlengd worden Dit is het geval als:

  • Je bij eerdere werkloosheid wel voldeed aan de 4-uit-5-jareneis, en
  • Je van de duur van de eerdere WW-uitkering meer dan 3 maanden niet verbruikt hebt, en
  • Je ten aanzien van de eerdere WW-uitkering geen herlevingstermijn hebt overschreden.

De duur van je nieuwe WW is dan 3 maanden plus de duur van het nog niet verbruikte deel van je eerdere WW-uitkering. Heb je van de eerdere WW-uitkering minder dan 3 maanden verbruikt? Dan is de duur van je nieuwe WW gelijk aan de volledige duur van je eerdere WW.  

 

Voldoe je wel aan de 4-uit-5-jareneis, dan is je WW-uitkering gelijk aan je arbeidsverleden in jaren. De duur van je WW-uitkering is minimaal 3 maanden. De maximale duur gaat geleidelijk terug van 38 naar 24 maanden. Deze achteruitgang wordt in de hbo-sector gerepareerd door de reparatie-uitkering.


Duur van de Bovenwettelijke aanvulling

De bovenwettelijke aanvulling op de WW duurt even lang als de WW-uitkering. Heb je een salaris lager dan het WW-maximumdagloon? Dan komt de aanvulling op de WW in de eerste 2 maanden en na 6 maanden niet meer tot uitbetaling, omdat de WW-uitkering dan even hoog is.

De duur van de bovenwettelijke reparatie-uitkering

De reparatie-uitkering compenseert de verkorting van de WW vanaf 1 januari 2016. De duur van deze uitkering is dan ook gelijk aan het verschil tussen de duur van de WW-uitkering volgens de regels van 2015, en de werkelijke duur van de WW zoals toegekend door UWV. De reparatie-uitkering duurt minimaal 0,5 maand en maximaal 14 maanden.

De duur van de reparatie-uitkering is dus de hoogte van het blauwe gebied in de figuur hierboven, passend bij het arbeidsverleden van de werknemer. Er geldt bij het bepalen van de WW-duur een overgangsregeling voor gewerkte jaren voor 2016. Die overgangsregeling is weliswaar van belang voor de duur van de WW, maar niet voor de gecombineerde duur van de WW + Reparatie uitkering.

De duur van de aansluitende bovenwettelijke uitkering

De aansluitende bovenwettelijke uitkering duurt één maand per vol jaar diensttijd, met een maximum van 34 maanden. De aansluitende uitkering loopt nooit tot voorbij de ingangsdatum van de AOW.

Duur van de extra aansluitende uitkering

Als je recht hebt op een extra aansluitende uitkering, dan loopt die tot je AOW-leeftijd.


Opschuiving van de einddatum na herleving

Als de bovenwettelijke uitkering is beëindigd en vervolgens ‘herleeft’, kan de einddatum opschuiven. Dat gebeurt volgens dezelfde regels als bij de WW en geldt voor zowel de aanvullende als de aansluitende uitkering. Een voorbeeld van een situatie waarin dit kan gebeuren, is als je vanuit de WW en/of bovenwettelijke uitkering een tijdelijke baan krijgt die korter duurt dan 6 maanden. Dat is te kort voor een nieuw recht op WW. Daarom herleeft na afloop van de baan je oude uitkering. De einddatum daarvan schuift dan op met de duur van de periode waarin je tijdens je baan geen uitkering hebt gehad. De einddatum kan nooit verder opschuiven dan tot je AOW-datum.