Overige regelingen

  • Voor werknemers met een (gedeeltelijke) Wajong-uitkering en voor jongeren onder de 18 jaar die een beperking hebben, kunt u als werkgever loondispensatie aanvragen bij UWV. U krijgt die dispensatie - alleen over het minimumloon - wanneer de handicap van de jongere ten koste gaat van zijn productiviteit.
  • U betaalt geen basispremie WAO voor werknemers die aan het begin van het kalenderjaar 54,5 jaar zijn. Neemt u werknemers van 50 jaar en ouder in dienst? Ook dan hoeft u deze premie niet te betalen. De premiekorting verwerkt u in uw loonaangifte.
  • Voor werknemers die een WAO-uitkering hebben (gehad), geldt een kortere wachttijd voor de WAO. Als de oude klachten verergeren en uw werknemer daardoor minder kan werken, dan kan hij al na vier (in plaats van 104) weken een uitkering krijgen.

Overige regelingen

  • Voor werknemers met een (gedeeltelijke) Wajong-uitkering en voor jongeren onder de 18 jaar die een beperking hebben, kan jouw werkgever loondispensatie aanvragen bij UWV. Je werkgever krijgt dan loondispensatie wanneer de handicap van de jongere ten koste gaat van de productiviteit.
  • Jouw werkgever betaalt geen basispremie WAO voor werknemers die aan het begin van het kalenderjaar 54,5 jaar zijn. Neemt je werkgever werknemers van 50 jaar en ouder in dienst? Ook dan hoeft jouw werkgever deze premie niet te betalen.
  • Voor werknemers die een WAO-uitkering hebben (gehad), geldt een kortere wachttijd voor de WAO. Als de oude klachten verergeren en je daardoor minder kunt werken, dan kun je al na vier (in plaats van 104) weken een uitkering krijgen.