Subsidies

Premiekorting voor werkgevers

De regelingen en kortingen worden uitgevoerd door de Belastingdienst. Voldoet u als werkgever aan de voorwaarden? Dan kunt u de kortingen meenemen in uw loonaangifte.

  • Stelt u een arbeidsgehandicapte medewerker in staat zijn oude functie weer te vervullen of herplaatst u deze medewerker in een andere functie binnen uw bedrijf? Dan krijgt u maximaal één jaar lang premiekortingen op de WAO en de WW. De kortingen bedragen maximaal € 2.042.
  • Neemt u een arbeidsgehandicapte medewerker in dienst, dan kunt u maximaal drie jaar korting krijgen op de WAO- en WW-premies. Deze korting bedraagt maximaal € 2.042 per jaar.
  • Verdient uw werknemer minder dan 50% van het minimumloon? Dan komt u in aanmerking voor € 454 premiekorting.
  • Deze korting wordt met € 680 verhoogd als het een jonggehandicapte medewerker (Wajong-gerechtigde) betreft.
  • Neemt u iemand in dienst die langer dan een jaar in de WW zit of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is? Via het UWV ontvangt u een jaar lang loonkostensubsidie. Deze subsidie is maximaal 50% van het minimumloon.

Subsidies

Premiekorting voor werkgevers

Als jouw werkgever voldoet aan bepaalde voorwaarden, dan kan hij gebruik maken van regelingen en kortingen. Deze worden uitgevoerd door de Belastingdienst.

Geïnitieerd door:Zestor