Premiekorting voor werkgevers

De regelingen en kortingen worden uitgevoerd door de Belastingdienst. Voldoet u als werkgever aan de voorwaarden? Dan kunt u de kortingen meenemen in uw loonaangifte.

  • Stelt u een arbeidsgehandicapte medewerker in staat zijn oude functie weer te vervullen of herplaatst u deze medewerker in een andere functie binnen uw bedrijf? Dan krijgt u maximaal één jaar lang premiekortingen op de WAO en de WW. De kortingen bedragen maximaal € 2.042.
  • Neemt u een arbeidsgehandicapte medewerker in dienst, dan kunt u maximaal drie jaar korting krijgen op de WAO- en WW-premies. Deze korting bedraagt maximaal € 2.042 per jaar.
  • Verdient uw werknemer minder dan 50% van het minimumloon? Dan komt u in aanmerking voor € 454 premiekorting.
  • Deze korting wordt met € 680 verhoogd als het een jonggehandicapte medewerker (Wajong-gerechtigde) betreft.
  • Neemt u iemand in dienst die langer dan een jaar in de WW zit of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is? Via het UWV ontvangt u een jaar lang loonkostensubsidie. Deze subsidie is maximaal 50% van het minimumloon.

Premiekorting voor werkgevers

Als jouw werkgever voldoet aan bepaalde voorwaarden, dan kan hij gebruik maken van regelingen en kortingen. Deze worden uitgevoerd door de Belastingdienst.