Uitkeringen

De loondoorbetalingsverplichting voor u als werkgever duurt 104 weken. Deze periode wordt de wachttijd genoemd. Na afloop van de wachttijd heeft uw zieke werknemer in beginsel recht op een WIA-uitkering, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • uw werknemer is op de eerste ziektedag verzekerd voor de WIA, en
 • de wachttijd van 104 weken is doorlopen, en
 • uw werknemer is gedeeltelijk arbeidsgeschikt of volledig en duurzaam arbeidsongeschikt, en
 • uw werknemer heeft geen reeds lopend recht op IVA of WGA, en
 • uw werknemer heeft geen recht op een uitkering bij zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg op grond van de Wet arbeid en zorg (tijdens de loongerelateerde WGA), en
 • uw werknemer woont in Nederland (of in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten), en
 • uw werknemer is jonger dan 67 jaar, en
 • uw werknemer is niet gedetineerd, en
 • uw werknemer heeft géén recht op toekenning of heropening van een WAO-uitkering.

Tot slot geldt als voorwaarde dat zowel u als uw werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht.

Beslisboom recht op uitkering

Uitkeringen

Na een wachttijd kun je aanspraak maken op wettelijke regelingen, bovenwettelijke regelingen en private verzekeringen.

Beslisboom recht op uitkering

 

De loondoorbetalingsverplichting duurt 104 weken. Deze periode wordt de wachttijd genoemd. Na afloop van de wachttijd heb je in beginsel recht op een WIA-uitkering, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • je bent op de eerste ziektedag verzekerd voor de WIA, en
 • de wachttijd van 104 weken is doorlopen, en
 • je bent gedeeltelijk arbeidsgeschikt of volledig en duurzaam arbeidsongeschikt, en
 • je hebt geen reeds lopend recht op IVA of WGA, en
 • je hebt géén recht op een uitkering bij zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg op grond van de Wet arbeid en zorg (tijdens de loongerelateerde WGA), en
 • je woont in Nederland (of in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten), en
 • je bent jonger dan 67 jaar, en
 • je bent niet gedetineerd, en
 • je hebt géén recht op toekenning of heropening van een WAO-uitkering
 • Tot slot geldt als voorwaarde dat zowel je werkgever als jijzelf voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht.