Re-integratie

Als overheidswerkgever bent u eigenrisicodrager voor de WW-kosten van uw werkloze ex-werknemers en verantwoordelijk voor diens re-integratieverplichtingen. Uw ex-werknemer is op zijn beurt verplicht om mee te werken aan de re-integratieondersteuning die door u geboden wordt. Als uw ex-werknemer onvoldoende meewerkt, dan kunt u UWV daarover inlichten, wat gevolgen kan hebben voor de uitkering van uw ex-werknemer.

Uw ex-werknemer heeft op zijn beurt recht om door u ondersteund te worden bij zijn re-integratie. Het staat een ex-werknemer vrij om juridische stappen te ondernemen als hij van mening is dat zijn ex-werkgever niet de juiste invulling geeft aan zijn wettelijke re-integratietaak.

Hoe u de re-integratie moet inregelen is niet wettelijk vastgelegd. Wel heeft UWV beleidsregels re-integratie overheidswerkgevers. U kunt uw re-integratiebeleid zelf invullen. Dit kunt u doen door voor uw ex-werknemers volledige re-integratietrajecten in te kopen bij een of meerdere re-integratiebedrijven of u kunt besluiten om een of meerdere losse re-integratieactiviteiten in te kopen en die zelf intern te verzorgen.

U bent echter niet verplicht om een externe deskundige in te schakelen. Als u bijvoorbeeld binnen uw school een mobiliteitsbureau of andere geschikte afdeling heeft, kunt u die de re-integratie laten verzorgen.

Re-integratie

Je werkgever heeft de wettelijke taak om je re-integratie te verzorgen. Daarentegen ben je verplicht om mee te werken aan de re-integratie. Als je onvoldoende meewerkt, dan kan je werkgever UWV daarover inlichten, wat gevolgen kan hebben voor je uitkering.

Jouw (ex-)werkgever heeft daarentegen ook de verplichting om je te ondersteunen bij re-integratie. Zit jouw werkgever stil? Probeer je (ex-)werkgever hierop aan te spreken. Je kunt als ex-werknemer eventueel een re-integratieaanbod doen. Het moet wel gaan om re-integratie activiteiten die in jouw geval noodzakelijk zijn om te kunnen re-integreren. De werkgever maakt vervolgens een afweging of hij een dergelijk verzoek moet inwilligen.

Hoe de re-integratie moet worden geregeld is wettelijk niet vastgelegd. Je werkgever kan een of meerdere re-integratiebedrijven inschakelen of een of meerdere losse re-integratieactiviteiten inkopen. Het is niet verplicht om een externe deskundige in te schakelen. Als er binnen je school een mobiliteitsbureau of andere geschikte afdeling is, kan die de re-integratie ook verzorgen.

Geïnitieerd door:Zestor