Na afloop van de LGU: LAU of VVU

De vervolguitkering (VVU)

Voldoet uw (ex-)werknemer niet aan de inkomenseis, met andere worden: benut hij zijn restverdiencapaciteit niet voor ten minste 50%? Dan heeft hij geen recht op een loonaanvullende uitkering (LAU), maar krijgt hij in plaats daarvan een WGA-vervolguitkering (VVU).


Hoogte van de VVU

De hoogte van de vervolguitkering is gebaseerd op een uitkeringspercentage maal het minimumloon. Hoe arbeidsgeschikter uw (ex-)werknemer is, hoe lager het percentage VVU dat hij ontvangt. Onderstaand worden de uitkeringspercentages voor de verschillende arbeidsongeschiktheidsklassen weergegeven.

Arbeidsongeschiktheidspercentage

Uitkeringspercentage

35-45%

28%

45-55%

35%

55-65%

42%

65-80%

50,75%


Duur van de VVU

Uw (ex-)werknemer heeft in principe recht op een vervolguitkering totdat hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Gaat de werknemer in kwestie aan het werk en verdient hij daarmee minimaal 50% van zijn restverdiencapaciteit? Dan komt hij in aanmerking voor een loonaanvullende uitkering (LAU) in plaats van de VVU.


Bovenwettelijke uitkering VVU

Krijgt uw (ex-)werknemer een vervolguitkering? Het AOP vult deze uitkering aan tot 65% van het oude loon vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage. Deze aanvulling duurt maximaal 10 jaar. Re-integreert uw (ex-)werknemer binnen deze termijn en gaat hij minimaal 50% van zijn restverdiencapaciteit benutten, dan voorziet het AOP in een eenmalige bonus. Deze bonus bedraagt maximaal zes maandsalarissen als hij in het eerste jaar re-integreert en loopt geleidelijk af bij een latere re-integratie.

Voorbeeld gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer die zijn restverdiencapaciteit niet invult:

Pensioengevend inkomen €50.515
AOP- grondslag €49.000
Dagloon €47.000
Restverdiencapaciteit  €18.800
Inkomen €0


Berekening:

WIA:    42% x €18.518  = €7.777
AOP: (65% x 60% x €49.000 ) -/- €7.777 = €11.333
Totale inkomen bedraagt: €19.110

Na afloop van de LGU: LAU of VVU

De vervolguitkering (VVU)

Je krijgt een VVU als je voldoet aan de onderstaande punten:

  • Je bent tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt
  • Je verdient minder dan 50% van wat je nog kunt verdienen

Hoogte van de VVU

De hoogte van je uitkering hangt af van je percentage van arbeidsongeschiktheid. Je uitkering is een percentage van het minimumloon.

Arbeidsongeschiktheidspercentage

Uitkeringspercentage

35-45%

28%

45-55%

35%

55-65%

42%

65-80%

50,75%


Duur van de VVU

Je hebt recht op een vervolguitkering totdat je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Of als je minimaal 50% van je restverdiencapaciteit gaat invullen. Dan komt je in aanmerking voor een loonaanvullende uitkering (LAU) in plaats van de VVU.


Bovenwettelijke uitkering VVU

Krijgt je een vervolguitkering? Het AOP vult deze uitkering aan tot 65% van het oude loon vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage. Deze aanvulling duurt maximaal 10 jaar. Re-integreer je binnen deze termijn en ga je minimaal 50% van je restverdiencapaciteit benutten, dan voorziet het AOP in een eenmalige bonus. De restverdiencapaciteit is het loon dat je ondanks je ziekte of handicap nog kunt verdienen, afgezet tegen je oude loon. De bonus bedraagt maximaal zes maandsalarissen als je in het eerste jaar re-integreert en loopt geleidelijk af bij een latere re-integratie.

Voorbeeld als je als gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer je restverdiencapaciteit niet invult:

Pensioengevend inkomen  €50.515 
AOP- grondslag  €49.000
Dagloon €47.000 
Restverdiencapaciteit €18.800
Inkomen  €0


Berekening: ​

WIA:  42% x €18.518  = €7.777 
AOP:  (65% x 60% x €49.000 ) -/- €7.777 = €11.333  
Totale inkomen bedraagt:

€19.110

Geïnitieerd door:Zestor