Na afloop van de LGU: LAU of VVU

De Loonaanvullingsuitkering (LAU)

De loonaanvullingsuitkering is een WGA-uitkering waar uw (ex-)werknemer recht op kan hebben na afloop van de loongerelateerde WGA-uitkering. Hij heeft recht op een loonaanvullingsuitkering als:

  • De looptijd van de WGA-loongerelateerde uitkering is verstreken, en
  • Uw (ex-)werknemer tenminste 50% van het loon verdient (inkomenseis) dat hij volgens UWV nog kan verdienen (restverdiencapaciteit).

Uw (ex-)werknemer hoeft niet aan deze laatste inkomenseis te voldoen als hij volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt is. Dat wil zeggen wanneer hij op dit moment door een ziekte of beperking helemaal niet kan werken, maar waarschijnlijk in de toekomst wel weer.

Wanneer uw (ex-)werknemer niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, heeft hij recht op een vervolguitkering.


Hoogte van de LAU

De loonaanvullingsuitkering kent twee varianten:

  • Uw (ex-)werknemer vervult tussen de 50 en 100% van zijn restverdiencapaciteit. Dan bedraagt de loonaanvullingsuitkering 70% van het dagloon minus het bedrag dat de werknemer nog met werken kan verdienen.
  • Uw (ex-)werknemer vervult volledig zijn restverdiencapaciteit of is tijdelijk geheel arbeidsongeschikt. Dan bedraagt de loonaanvullingsuitkering 70% van het dagloon minus het nieuwe inkomen.

Duur van de LAU

Het recht op de loonaanvullende uitkering duurt in principe totdat uw (ex-)werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Gaat uw werknemer minder verdienen dan 50% van zijn restverdiencapaciteit? Dan wordt het recht op loonaanvulling beëindigd en krijgt de werknemer in plaats daarvan een WGA-vervolguitkering.


Bovenwettelijke uitkering LAU

Is uw (ex-)werknemer gedeeltelijk, dat wil zeggen tussen de 35% en de 80%, arbeidsongeschikt? Dan heeft hij recht op een WGA-uitkering. Het AOP vult deze uitkering aan tot 70% van het verschil tussen de grondslag van het arbeidsongeschiktheidspensioen en het eventuele nieuwe inkomen.

Ook hier geldt dat werken loont: als uw (ex-)werknemer de door het UWV vastgestelde restverdiencapaciteit volledig benut, dan vult het AOP niet aan tot 70% maar tot 80%.

Voorbeeld gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer die zijn restverdiencapaciteit volledig benut:

Pensioengevend inkomen €50.515
AOP- grondslag €49.000
Dagloon    €47.000
Inkomen  €18.800


Berekening:

WIA: 70% x (€47.000 -/- €18.800)  = €19.740
AOP: 80% x (€49.000 -/- €18.800)-/- €19.740  = €4.420
Totale inkomen bedraagt: €42.960


Voorbeeld gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer die zijn restverdiencapaciteit gedeeltelijk benut: 

Pensioengevend inkomen €50.515
AOP- grondslag €49.000
Dagloon €47.000
Restverdiencapaciteit €18.800
Inkomen €10.000

         
Berekening:

WIA: 70% x (€47.000 -/- €10.000)  = €25.900
AOP: 80% x (€49.000 -/- €10.000)-/- €25.900 = €5.300
Totale inkomen bedraagt: €41.200

Na afloop van de LGU: LAU of VVU

De Loonaanvullingsuitkering (LAU)

Je ontvangt een LAU als je voldoet aan de onderstaande punten:

  • je bent tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt
  • je verdient minstens de helft van wat je nog kunt verdienen. Het loon dat je nog kunt verdienen is door de arbeidsdeskundige van het UWV vastgesteld.

Ben je volledig arbeidsongeschikt maar niet duurzaam, dan heb je ook recht op een LAU. Wanneer je niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, heb je recht op een vervolguitkering (VVU).


Hoogte van de LAU

  • Verdien je tussen de 50% en 100% van wat je volgens de arbeidsdeskundige nog kunt verdienen? Dan is de loonaanvullingsuitkering 70% van je WIA-maandloon min het bedrag dat je nog kunt verdienen.
  • Verdien je 100% van het bedrag dat je volgens de arbeidsdeskundige nog kunt verdienen of meer? Dan is de uitkering 70% van je WIA-maandloon min je inkomen.

Hoe meer je werkt, hoe hoger je inkomen is.


Duur van de LAU

Het recht op de loonaanvullende uitkering duurt in principe totdat je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Indien je echter je restverdiencapaciteit niet meer voor 50% kunt invullen, dan stopt de LAU en krijg je een WGA-vervolguitkering (VVU).


Bovenwettelijke uitkering LAU

Krijg je een loonaanvullingsuitkering? Dan heb je recht op een WGA-uitkering. Het AOP vult deze uitkering dan aan.

Voorbeeld gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer die zijn restverdiencapaciteit volledig benut:

Pensioengevend inkomen €50.515
AOP- grondslag €49.000
Dagloon    €47.000
Inkomen  €18.800


Berekening:

WIA: 70% x (€47.000 -/- €18.800)  = €19.740
AOP: 80% x (€49.000 -/- €18.800)-/- €19.740  = €4.420
Totale inkomen bedraagt: €42.960


Voorbeeld gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer die zijn restverdiencapaciteit gedeeltelijk benut: 

Pensioengevend inkomen €50.515
AOP- grondslag €49.000
Dagloon €47.000
Restverdiencapaciteit €18.800
Inkomen €10.000

         
Berekening:

WIA: 70% x (€47.000 -/- €10.000)  = €25.900
AOP: 80% x (€49.000 -/- €10.000)-/- €25.900 = €5.300
Totale inkomen bedraagt: €41.200

 

Geïnitieerd door:Zestor