Belang van duurzame inzetbaarheid

Niet alleen het beheersen van de negatieve gevolgen van baanonzekerheid is van belang: uiteindelijk zijn preventieve strategieën effectiever. Het is dan ook zaak om tijdig te investeren in de employability en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Zowel werkgevers als werknemers kunnen zich inzetten voor het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid en zodoende in het versterken van de positie op de arbeidsmarkt.

In de cao zijn over duurzame inzetbaarheid ook afspraken gemaakt: zie hiervoor Hoofdstuk M Duurzame Inzetbaarheid in de cao-hbo.


Meer informatie

Cao voor het Hoger Beroepsonderwijs

Geïnitieerd door:Zestor