Ontslagvormen

Wederzijds goedvinden

Aan een beëindiging met wederzijds goedvinden zijn geen regels verbonden. Partijen kunnen met elkaar de wijze van uiteengaan vrij overeenkomen, en er gelden geen opzegverboden of opzegtermijnen. Wel moeten beide partijen rekening houden met het feit dat uw werknemer na de beëindiging wellicht aanspraak wil maken op een werkloosheidsuitkering. Wordt hiermee geen rekening gehouden, dan loopt uw werknemer het risico dat hij verwijtbaar werkloos wordt geacht of een sanctie opgelegd krijgt. Een goed werkgever doet er verstandig aan zich ervan te vergewissen dat de werknemer goed geïnformeerd is over de gevolgen van beëindiging met wederzijds goedvinden.

Na het sluiten van de overeenkomst heeft uw werknemer een wettelijke bedenktijd. In die periode kan hij beslissen de overeenkomst weer te ontbinden. Dat moet hij doen door een schriftelijke verklaring aan u als werkgever. De bedenktijd duurt:

  • 14 dagen, als de werkgever de bedenktijd in de overeenkomst heeft vermeld
  • 3 weken, in andere gevallen.

Ontslagvormen

Wederzijds goedvinden

Aan een beëindiging met wederzijds goedvinden zijn geen regels verbonden. Partijen kunnen met elkaar de wijze van uiteengaan vrij overeenkomen, en er gelden geen opzegverboden of opzegtermijnen. Wel moeten beide partijen rekening houden met het feit dat je na de beëindiging wellicht aanspraak wilt maken op een werkloosheidsuitkering. Wordt hiermee geen rekening gehouden, dan loop je het risico dat je verwijtbaar werkloos wordt geacht of een sanctie krijgt opgelegd. Een goed werkgever doet er verstandig aan zich ervan te vergewissen dat je goed geïnformeerd bent over de gevolgen van beëindiging met wederzijds goedvinden.

Je werkgever moet in de beëindigingsovereenkomst vermelden dat je het recht hebt om je binnen 14 dagen te bedenken. Doet je werkgever dit niet? Dan is de bedenktermijn niet 14, maar 21 dagen. Deze termijn gaat lopen vanaf de dag dat jullie de vaststellingsovereenkomst hebben ondertekend. Indien je gebruik wenst te maken van je “herroepingsrecht”, dan dien je dat schriftelijk kenbaar te maken aan je werkgever. Je hoeft daarbij niet de reden van je besluit aan je werkgever toe te lichten.

Geïnitieerd door:Zestor