Second opinion

In de nieuwe Arbowet is opgenomen dat de bedrijfsarts in principe altijd tegemoetkomt aan een verzoek van een werknemer om een andere bedrijfsarts te raadplegen: de second opinion. Hieronder hebben wij de belangrijkste wijzigingen verder uitgewerkt.

  1. De second opinion vindt alleen plaats op verzoek van de werknemer en kan gaan over het volledige advies van de bedrijfsarts, dus niet alleen over al uitgevoerde onderzoeken.
  2. De bedrijfsarts geeft gehoor aan het verzoek van de werknemer, tenzij hij kan motiveren dat hij zwaarwegende belangen heeft om dit niet te doen.
  3. De second opinion moet worden uitgevoerd door een bedrijfsarts van een andere arbodienst, instelling of organisatie dan degene die het eerste advies heeft gegeven.
  4. De eerste bedrijfsarts draagt zorg voor correcte en vlotte informatieoverdracht.
  5. De bedrijfsarts bespreekt met de werknemer of het nieuwe advies naar de eerste bedrijfsarts gaat.
  6. Is verdere begeleiding nodig, dan neemt in principe de eerste bedrijfsarts deze over.
  7. De werkgever betaalt de second opinion.

Second opinion

Indien je twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, kan je een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De second opinion wordt door je werkgever betaald