Jobcoach

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer die wil re-integreren maar daarbij extra begeleiding nodig heeft om zijn of haar werk te doen, kan hulp krijgen van een jobcoach. U kunt hiermee te maken krijgen bij een sollicitant. Een jobcoach heeft vooral een coachende en sturende functie. Dit zal vooral zinvol zijn als er verstandelijke of psychische belemmeringen zijn bij het uitvoeren van taken in de werksituatie.

De jobcoach kan een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer in het eerste jaar voor maximaal 15% van de werkuren begeleiden, in het tweede jaar maximaal 7,5% en in het derde en volgende jaren maximaal 6% van de werkuren. UWV beoordeelt de aanvraag voor een jobcoach.

Jobcoach

De jobcoach kan je helpen bij het inwerken. Of hij maakt een persoonlijk trainingsprogramma om het werk te leren. Hij kan je ook begeleiden op de werkvloer. Aan het eind van een geslaagd programma kun je jouw werk zelfstandig uitvoeren. 


Voorwaarden vergoeding jobcoach

Je kunt een vergoeding voor een jobcoach aanvragen als je:

  • aan de algemene voorwaarden voldoet
  • al aan het werk bent, niet als je werk zoekt.

Meer informatie