Re-integratie tweede spoor

Lukt het niet om uw werknemer binnen uw eigen bedrijf te re-integreren? Dan gaat u samen op zoek naar een andere werkgever. Dit noemt men re-integratie tweede spoor. Dit houdt in dat u als werkgever inspanningen verricht om bij een andere werkgever passende arbeid voor uw werknemer te vinden. De wet spreekt van ‘bevorderen’.

In een kleine organisatie is het vaak moeilijk om passend werk te vinden of te scheppen. U bent dan verplicht om re-integratie tweede spoor in te zetten. Het kan ook voorkomen dat u voor uw werknemer tijdelijk passend werk bij een andere werkgever vindt, maar dat terugkeer bij u voorop staat. 

Het dienstverband met u, de oude werkgever, blijft gedurende de eerste twee ziektejaren in stand. Via detachering kan re-integratie bij een andere werkgever plaatsvinden. In de handleiding van de Stichting van de arbeid en het ministerie van SZW gaat men in op de voordelen, duur, omvang en ‘passendheid’ van de detachering van een zieke werknemer bij een andere werkgever. De handleiding bevat een uitleg voor zowel u als uw werknemer. 


Meer informatie

Let op
Het oordeel dat er binnen uw organisatie geen passend werk is, moet zorgvuldig worden geveld. Hier ligt ook een taak voor de arbeidsdeskundige. In sommige gevallen, met name als de kansen op re-integratie 1e spoor gering zijn, verdient het aanbeveling om beide trajecten gelijktijdig te volgen. Daarom moet het aanbod redelijk zijn (zie ook het stappenplan passende arbeid).

Re-integratie tweede spoor

Re-integratie bij een andere werkgever

Lukt het niet om binnen je eigen bedrijf te re-integreren? Dan ga je samen met jouw werkgever op zoek naar een andere werkgever. Dit noemt men re-integratie tweede spoor. Dit houdt in dat jouw werkgever er moeite voor doet om bij een andere werkgever passende arbeid te zoeken.

In een kleine organisatie is het vaak moeilijk om passend werk te vinden of te scheppen. Je werkgever is dan verplicht om re-integratie tweede spoor in te zetten. Het kan ook voorkomen dat jouw werkgever tijdelijk passend werk bij een andere werkgever vindt, maar dat terugkeer voorop staat.

Het dienstverband met je oude werkgever blijft gedurende de eerste twee ziektejaren in stand. Via detachering kan re-integratie bij een andere werkgever plaatsvinden. Dat is de insteek van de handleiding van de Stichting van de arbeid en het ministerie van SZW. Daarin gaan zij in op de voordelen, duur, omvang en “passendheid” van de detachering van een zieke werknemer bij een andere werkgever. De handleiding bevat een uitleg voor zowel jou als je werkgever. UWV heeft een brochure: Detacheren, werken bij een andere werkgever