Subsidie voor extra kosten

Soms zijn de kosten voor het (her)plaatsen van een arbeidsgehandicapte werknemer hoger dan de premiekorting. In dat geval kunt u recht hebben op subsidie. De meerkosten worden alleen vergoed als deze boven een drempelbedrag uitkomen én als de dienstbetrekking is aangegaan voor minimaal zes maanden. Ook de werknemer zelf kan in aanmerking komen voor subsidie. Deze kan hij gebruiken voor aanpassingen aan zijn werkplek. Voor de aanpassingen geldt dat deze noodzakelijk moeten zijn voor de uitoefening van het werk én dat uw werknemer ze moet kunnen meenemen naar een andere werkgever. Bij bijvoorbeeld aangepaste apparatuur is dit vaak het geval.

Subsidie voor extra kosten

Soms zijn de kosten voor het (her)plaatsen van een arbeidsgehandicapte werknemer hoger dan de premiekorting. In dat geval kan jouw werkgever recht hebben op subsidie. Ook jij kunt in aanmerking komen voor subsidie. Bijvoorbeeld voor aanpassingen aan je werkplek. De voorwaarde is dat je de aanpassingen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van jouw werk én dat je ze moet kunnen meenemen naar een andere werkgever. Bij bijvoorbeeld aangepaste apparatuur is dit vaak het geval.